Atomex Multi Cleaner

Description

Atomex Multi Cleaner je proizvod za kompleksno tretiranje sustava razvoda goriva. Iznimno efikasan za čišćenje i za-štitu od habanja motora. Kombinacija inovativnih svojsta-va za čišćenje i zaštitu koju pruža revitalizant čini svojstva ovog proizvoda jedinstvenima i omogućava dug i iznimno pouzdan rad motora.

Prijava na newsletter

 GUMBlogo

GUMB d.o.o. Splitska 10B, Osijek | +385 (0) 95 600 700 5 | prodaja@gumb.eu

 designer17